Pływające Laboratorium Analityki i Technologii Środowiska PHOTON

Żaglowo - motorowa jednostka badawcza PHOTON stanowi jedno z dwóch pływających laboratoriów Politechniki Gdańskiej. Laboratoria zorganizowane na niewielkich statkach żaglowych pozwalają na nisko kosztowe (a tym samym konkurencyjne względem większych jednostek) prowadzenie badań, zajęć dydaktycznych oraz szkoleń na morzu, w rejonach morskich i morskich wodach wewnętrznych. W latach 2010-2011 została przeprowadzona kompleksowa modernizacja statku pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków pozwala na bardziej bezpieczną, nowoczesną, energooszczędną i ekologiczną eksploatację z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, słońca i wiatru do produkcji energii elektrycznej, fotokatalitycznego oczyszczania powstających ścieków, badań jakości wody oraz odsalania wody morskiej.

Modernizacja i doposażenia były możliwe dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grantowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz w ramach sponsoringu firmy Safe Engineering Services z Gdyni. Zasadnicze koszty przebudowy jednostki poniosła Politechnika Gdańska.